• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون

راندن یک ماشین بزرگ سخت خواهد بود، آیا می‎توانید از پس کارهایی که به شما محول شده، برآیید؟ بازی شبیه ساز کامیون، شامل 11 شهر آمریکا، 8 کامیون قدرتمند و بسیاری ویژگی‎های دیگر است که شما را شیفته خود خواهد نمود.

ویژگی های بازی شبیه ساز کامیون:
  • نقشه شهرهای آمریکا
  • فیزیک طبیعی کامیون
  • کامیون های مختلف برای راندن
  • امکان سفارشی نمودن کامیون
  • تصادفات واقعی، سوخت گیری و فرسودگی
  • امکان کنترل کامیون با کج کردن موبایل
  • نمای داخلی از تمامی کامیون‎ها
  • گرافیک زیبا و روا