• فارسی
  • English

توضیحات اندرو دامپر

این برنامه تلاش می کند تا دستگاه اندرویدی شما را به وای فای های اطرافتان متصل کند. با کمک این نرم افزار می توانید به وای فای هایی که WPS آنها فعال است، وصل شده و از آنها استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که این نرم افزار صرفا برای مقاصد آموزشی طراحی شده و مسئولیت استفاده از آن برای هک و دسترسی های غیر مجاز، بر عهده کاربر می باش